COVID-19

Het continue wisselende beleid van de overheid heeft gevolgen voor onze bedrijfsvoering en  leidt tot veel vragen bij onze gasten,  Uiteraard werken wij mee om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Wij volgen de wetgeving echter ook kritisch en laten ons juridisch adviseren over de gevolgen en mogelijkheden voor ons specifieke bedrijf. Op deze pagina vindt u meer informatie.

 

LAATSTE NIEUWS (14 JANUARI 2022)

OPENING UITGESTELD! De beslissing van onze overheid om de horeca wederom gesloten te houden heeft veel invloed op onze bedrijfsvoering. Helaas hebben wij direct na de persconferentie annuleringen ontvangen. Wij dienen een normale bedrijfsvoering te kunnen voeren. Dit is onder de huidige maatregelen en bezetting (nog) niet mogelijk en derhalve gaan wij uit van een heropening op donderdag 27 januari aanstaande. Aangepaste openingsdagen; Vanaf 27 januari aanstaande zijn wij, tot nader orde, geopend van donderdag tot en met zondag. Zondag ook lunch; 

Inzake de Coronapas (Toegang met bewijs van vaccinatie en/of negatieve test) zijn wij, mede door het inwinnen van juridisch advies, het bekijken van Rechtspraak en op basis van informatie van het Collega van de Rechten van de Mens, tot navolgende conclusies gekomen: 

Het College van de Rechten van de Mens en uit rechtspraak is bepaald dat private partijen het tonen van het bewijs van Coronavaccinatie cq. de Coronapas kunnen eisen in de toegang tot goederen en diensten, echter, dat een private partij alleen inbreuk mag maken op de grondrechten (zelfbeschikking, ontastbaarheid van het lichaam en privacy) wanneer dat proportioneel is en niet op een minder ingrijpende manier mogelijk is. Als wij een gast weigeren omdat die geen Coronapas / Vaccinatiebewijs wil tonen, moeten wij aantonen dat ons beleid noodzakelijk is om de gezondheid van onze gasten en personeel te waarborgen, dat dat doel niet met andere maatregelen bereikt kan worden en dat het doel de inbreuk op het grondrecht rechtvaardigt. Wij zijn van mening dat deze waarborg aan onze gasten en personeel niet verschaft kan worden middels de Coronapas en wel om de navolgende redenen:

PERSONEEL

Het personeel van onze horecazaak is mogelijk niet (allemaal) gevaccineerd en zij hoeven zich niet te laten testen voordat ze gaan werken zolang ze geen klachten hebben. Ten aanzien van vaccinatie is bij ons iedereen vrij om daar wel of niet voor te kiezen. Ik mag (en wil) dat niet weten en respecteer ieders beslissing daarin. Naast het feit dat er een situatie van ongelijkheid ontstaat, een (mogelijk) ongevaccineerd en niet geteste werknemer moet een gast gaan controleren op vaccinatie of testuitslag, werkt men ook in dezelfde ruimte als de gasten. Er ontstaat dus geen veilige(re) omgeving voor gast en werknemers;

GASTEN

Het loslaten van de 1,5mtr met gevaccineerde en/of negatief geteste personen brengt in onze optiek een gevaar met zich mee voor de (alleen) geteste personen. Immers, gevaccineerde personen kunnen nog steeds Corona oplopen en zijn daarmee nog steeds besmettelijk. Door toegang te verlenen op basis van vaccinatie alleen en het loslaten van de 1,5mtr levert het dus een gevaar op voor gasten welke niet gevaccineerd zijn en wel toegang hebben op basis van hun negatieve testbewijs. Wij willen een veilige omgeving voor al onze gasten en werknemers en de Coronapas zorgt dat het onveiliger wordt dan de 1,5 mtr maatregel;

Gezien voorgenoemde punten en omdat wij van mening zijn dat wij een zware verantwoordelijkheid hebben om een veilige en gezonde omgeving te bieden aan zowel gasten als werknemers leggen wij ons dan ook een zwaardere maatregel op dan de Coronapas. Wij blijven, net als tijdens de zwaarste coronaperiodes, de 1,5mtr regel handhaven. Dit betekent dat wij nog steeds een beperkt aantal gasten kunnen ontvangen, minder tafels plaatsen en de 1,5mtr afstand bewaken tussen tafels/gasten. Het spreekt voor zich dat we hiermee voldoen aan de wettelijke eisen, immers deze eerdere werkwijze is een door de overheid opgelegd zwaarder middel in het terugdringen van Coronabesmettingen geweest en het loslaten wordt gezien als versoepeling (welke wij dus niet doorvoeren).

WAT NU?

Gezien ons beleid meer waarborgen biedt dan de Coronapas bestaat er geen juridische grond om, als private partij, gasten te weigeren voor het niet tonen van de Coronapas. Wij zullen als Horeca gelegenheid dus ook voldoen aan Wet,- en regelgeving inzake het controleren van de Coronapas maar tegelijkertijd zullen/mogen wij geen gasten weigeren die de Coronapas niet (willen) tonen. Tevens zijn hotelgasten uitgezonderd van de Coronapas check. 

 

WEGENS COVID19 GELDEN ER GUNSTIGE RESERVERINGSVOORWAARDEN

U kunt alle type reserveringen zonder enig opgaaf van reden tot 24 uur voor aankomstdatum kosteloos verplaatsen